Psikolojik Değerlendirme Test Uygulamaları


BİR İNSAN ÇİZ TESTİ (DRAW A PERSON TEST)
Kişilik analizi için uygulanan bir testtir. Kişinin çizdiği insan figüründen yola çıkarak ve çizim sırasındaki vurgu, detay, unutmuşluk durumlarını değerlendirerek, bireye yönelik birtakım bilgilere ulaşmayı hedefler. Çocukların çizdikleri resimler onların iletişim problemleri, kardeş kıskançlıkları, aile içi iletişimleri ve depresyona yatkınlıkları hakkında ipuçları verir. Onların ruh hallerini yansıtan ayrıntıları içerir. 3 yaş ve üzerine uygulanır.

AİLE ÇİZ TESTİ
Maurice Parot tarafından Bir İnsan Çiz Testi temel alınarak geliştirilmiştir. Aile çizimi testi çocuğun aile içi ilişkilerini nasıl değerlendirdiğini, aile de kendisini nerede gördüğünü, ailedeki diğer bireylerle ilişkilerini değerlendirme imkanı sağlayan projektif bir tekniktir. Çocuğa renkli boya kalemleri, silgi, kurşun kalem ve A4 kağıt verilerek çizim yapması istenir.
Uygulamanın bireysel olarak yapılması çocuğu gözlem açısından faydalı olmaktadır. Yorumlama yaparken; çizdiği resmin şekli, resim de yer alan kişilerin çiziliş sırası, çizdiği unsurlarda (güneş, oyuncak vb.)dikkate alınır. Aile Çiz Testi çocuğun çizdiği aile resmi üzerinden yapılan görüşme ile psikolojik değerlendirme sürecini yönlendirmektedir.

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ
Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlar da tespit edilmektedir. Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır.

DUYGUDURUM ÖLÇEKLERİ
Duygudurum bozuklukları hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için bu konuda bilimsel ölçeklere gereksinim duyulmaktadır:
Conners Anne Baba Derecelendirme Ölçeği
Nasıl Hissediyorum Anketi
Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
Beck Depresyon Ölçeği
Otomatik Düşünceler Ölçeği
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği
Sosyotropi - Otonomi Ölçeği
Beck Umutsuzluk Ölçeği
Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği
Rosenbaumun Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği
Rotterin İç - Dış Kontrol Odağı Ölçeği
Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği
Suçluluk - Utanç Ölçeği
Sosyal Karşılaştırma Ölçeği
Offer Benlik İmgesi Ölçeği
MCA Çocuk ve Gençlerde Davranım Bozukluğu Ölçeği
Sosyal Destek Ölçeği
Sınav Kaygısı Ölçeği
Stres Düzeyi Ölçeği
Sosyal Uyum Ölçeği