Duyu Bütünleme Terapisi


DUYU BÜTÜNLEME NEDİR?
Duyusal Bütünleme; Kişinin kendi vücudunu ve çevresinden gelen duyumları organize eden ve vücudu çevreyle uyumlu kullanmaya mümkün kılan nörolojik bir tepkimedir.
Duyu bütünlüğü, çevremizle olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir.
Terapide duyu bütünlüğünü sağlayamayan kişilere uygun duyular vererek, duyusal bütünlemenin doğru yapılması sağlanır.
Tüm duyular merkezi sinir sisteminin yani beyin ve yapılarının bir parçasıdır.
Eğer bireyin merkezi sinir sistemin duyuyu(iletiyi) alırken ya da islemlerken düzgün çalışmazsa çıkan sonuç düzgün olmaz.
Duyu bütünleme terapisinde tüm duyular değerlendirilip, sorunlu duyuya yönelik tedavi yapılır.
Bu teorinin amacı, insan vücudunun bazı bölgelerini uyararak, duyuların birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır.


DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
• Otizm/yaygın gelişimsel bozukluklar
• İşitme problemleri
• Dikkat bozuklukları.
•Konuşma problemleri ve konuşma gecikmesi
• Davranışsal problemler.
• Hipo-hipertonus
• Sosyal problemler.
• Motor koordinasyon problemleri
• Psikolojik problemler.
• Okulda öğrenme güçlükleri


TEDAVİ
Sevgili anneler babalar; Çocuğunuz iletişime kapalı ise, ortamlardaki uyaranları tolere edemiyorsa, duyusal fonksiyonlar ve çevresiyle etkileşimde sorunlar yaşıyor ise, günlük ve sosyal hayatındaki duyusal sorunları aşmak için uzman kadromuza başvurun. Unutmayalım ki; iletişime açık ve uyaranları rahatlıkla tolere edebilen sağlıklı bireyler, duyuları normal algıladığında en uygun öğrenmeyi gerçekleştirir ve günlük yaşama daha kolay entegre olur.