Kaynaştırma Eğitimi

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve öğretimlerini normal gelişim gösteren akranları ile birlikte normal sınıflarda sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.


AMAÇLAR
· Özel gereksinimi olan çocukların sosyalleşmesini sağlamak,
· Bu çocukları topluma kazandırmak,
· Çocuğu normal hale getirmek değil, yeteneklerini ve ilgi alanlarını kullanabilmesine yardımcı olmak,
· Akranlarıyla iletişime geçebilmesini kolaylaştırmak.

FAYDALARI
· Kendine güveni artar,
· Ortam kendi fiziksel, sosyal ve eğitsel açıdan kendilerine göre düzenleneceği için başarı oranı artar,
· Takdir edilme, cesaret, sorumluluk duyguları gelişir,
· Olumlu davranış gösterme eğilimi atar,
· Arkadaşlık kurması ve sosyalleşmesi kolaylaşır,
· Araç-gereç kullanımı gelişir,
· Ortak yaşam becerisi artar,
· Kaba ve ince motor gelişimi hızlanır.