Zihinsel Engelli Çocuklarda İletişim

Zihinsel Engelli Çocuklarda İletişim

Zihinsel Engelli Çocuklarda İletişim

Zihinsel engelli bireyler diğer kişilere karşı fiziksel, duygusal ve düşünsel bağımlılık yaşamaktadır. Bundan dolayı toplum ve aile ve meslek grupları; zihinsel engelli bireylerle çalışma yaptığında onların yararını en üstte tutmalıdır.

Zihinsel Engelli bireylerde iletişimde iki önemli öge bulunur; Uzman(Öğretmen, Sosyal Hizmetler, Aile) ve Zihinsel Engelli çok önemlidir.

Zihinsel engelli çocuklarla karşılıklı iletişimde; yardım edebilmek için ihtiyaç duyulan bilgiyi toplamak, ihtiyaçlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmak bu duygu düşünceleri ifade etmesini teşvik etmek, bilgi vermek ve yönlendirmeleri yapmak.

Bu etkileşimin sağlanabilmesi için uzman, söylediklerinin anlamlı olmasına dikkat etmelidir. Söylediklerinin birey tarafından algılanabilmesi için basit, özel ve dikkatle seçilmiş olmasına dikkat etmelidir. 

Zihinsel Engelli bireylerle iletişim kurabilmek için sizi normal ve hızlı bir şekilde anlamasını beklemeyin. Bireylerin sizi anlama da güçlük çekmesi gayet doğal bir durumdur.

Zihinsel engelli bireylerle iletişim kurarken yapılan hatalar ise şunlardır; 
Bireyin tek seferde beklenilen davranışı yapmasını beklemek,
Ciddi ve sinirli bir şekilde yönlendirmeye çalışmak,
Bağırmak, sözlü şiddet,
Gerekli rehabilitasyon eğitiminin alınamaması.

Söz konusu olan Zihinsel Engelli Bireylerle iletişim zorlu bir durumdur. Ebeveynler tek başlarına bu durumda başarılı olamaz. Çocuğun çevresiyle işbirliği içerisinde olunması ve sağlıklı bir gelişim, sağlıklı ve özgür bir hayat yaşayabilmesi için Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinden destek alınmalıdır.