Tuzla Rehabilitasyon Merkezi

Tuzla Rehabilitasyon Merkezi

Tuzla Rehabilitasyon Merkezi

Rehabilitasyon Nedir?
Rehabilitasyon; doğuştan ya da sonradan gelen bir hastalık, kaza, yaralanma sebebiyle yeteneklerinin bir kısmını yitirmiş bir bireyi tıbben, psikolojik sosyal ve mesleki yönde olabildiğince en iyi seviyede kendine ailesine, topluma daha yararlı olmasını sağlayan, kalıcı sakatlıkları en aza indirmek için düzenlenen bir tedavi sürecidir.

Tuzla Rehabilitasyon Merkezinin Yararları ve Amaçları
Tuzla Rehabilitasyon Merkezinde tedavi programları, eğitim, danışmanlık, bakım ve tedavi uygulamaları gibi hizmetlerle yürütülmektedir. Tuzla rehabilitasyon merkezi, bireyin ailesi ve toplumuyla yeniden bir araya gelmesini sağlayarak işlevlerini en üst düzeyde sürdürebilmesini sağlar.
Engelli bireylerin de sağlıklı bireyler gibi beslenme, sağlık, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarının yanı sıra çevre, iş ve aile yaşamında değişikliklere ihtiyaçları vardır.
Bu değişimler için disiplinler arası işbirlikleri ve kurumlar gerektiğinden çözümler zorlaşabilir. 
Rehabilitasyon hizmeti temel olarak aileyi ve bireyi bağımlı kılan eksiklikleri gidermek için kişinin kendi yeteneğinin devamını ve gelişmesini kapsayan multidisipliner bir kolektif yaklaşım gerektirmektedir. Hasta ve engellilerin rehabilitasyonu birçok farklı tedavi ve problem çözümü gerektirmektedir. Tek bir meslek grubu bu kadar kapsamlı bir çalışma yürütemez. Böyle bir çalışmada ekibin başarısı için iletişim, işbirliği, koordinasyon ve değerlendirme önemlidir. Rehabilitasyon ekibi, hasta ve ailesi ile birlikte çeşitli meslek gruplarını içermektedir.
Tedavilerimizde öncelikli hedefimiz çocuğun mevcut motor fonksiyon yeteneğini korumak ve geliştirmek, günlük yaşamında ona yardımcı olabilecek fonksiyonlar elde etmek (özbakım, hareketlilik, iletişim, biliş ve sosyalleşme) ve ihtiyaçların kazandırılması ve size ihtiyaç duyduğunuz tedaviyi ve rehabilitasyonu aile ortamı sıcaklığında sağlamaktır.
Tuzla Rehabilitasyon Merkezi olarak amacımız;  alanında güçlü, etik ve yetkin bir ekiple, multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde, yenilikçi fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları sunmak, ulusal ve uluslararası arenada referans merkezi olmak, mevcut fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini etik değerlere bağlı kalarak bilimsel yenilikler çerçevesinde uygulamak, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

Rehabilitasyon Merkezlerinde Tedavi Edilebilen Hastalıklar
Rehabilitasyon sürecinde daha etkili sonuçlar alabilmek için öncelikle rehabilitasyona erken başlanmalıdır. Erken müdahale, öğretme ve öğrenme deneyimleri sağlayarak çocuğun yetkinliklerini arttırmayı, tedavi hizmetleri mevcut sorunu iyileştirmeyi, eksiklikleri önlemeyi ve gerekirse eğitim araç ve gereçleri desteği sağlamayı içerir. Erken müdahalenin amacı mevcut hasarı ortadan kaldırmak değil, mevcut fonksiyonların kullanımını sağlamak ve daha fazla kaybın oluşmasını önlemektir.

Rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilen hastalıklar şunlardır;
Serebral palsi
Spina Bifida
Down sendromu
Brakial Pleksus Paralizi
Kas Distrofisi
Skolyoz
Doğumsal tortikolis
Spinal muskuler atrofi (SMA)
Motor Gelişim Geriliği
Özel Sendromlar ve Rahatsızlıklar (Rett - Epilepsi)
Konjenital (Doğuştan) Anomaliler
Ortopedik Bozukluklar
Yutma Sorunları