Otizmli Çocukların Öfke Nöbetinde Ne Yapılmalı?

Otizmli Çocukların Öfke Nöbetinde Ne Yapılmalı?

Otizmli Çocukların Öfke Nöbetinde Ne Yapılmalı?

Otizm Çocukların Öfke Nöbetinde Ne Yapılmalı?

Nedenleri

Otizmli çocuklarda öfke nöbetlerinin ve saldırgan davranışlarının ana sebepleri şunlardır; istedikleri bir şey yapılmayınca, kafalarındaki düzen algısı bozulduğunda, kendilerini baskı ve stres hakkında hissettiklerinde. Otizmli bireylerin öfke nöbetlerinin nedenini bazen yetişkinler bilemediğinde veya anlayamadığında da ortaya çıkabilmektedir. 

Otizmli çocukların öfke nöbetleri ve saldırganlığının diğer sebeplerinden birisinin ise, çocukların etrafında ne olup bittiğini anlayamamaları sonucunda yaşadıkları gerilim ile öfke nöbetleri geçirdiklerine inanılmaktadır. 

Bu gerilimlerin çocukların ilişkilerini bozması, çevresindeki kişileri çaresiz bırakması ve korkutması kaçınılmaz bir durum olacaktır. Ayrıca bu tür davranışları otizmli bireylerin öğrenme yaşantılarını da olumsuz şekilde etkileyecektir. 

Ne Yapılmalıdır?

1. Öfke nöbetine sebebiyet veren etmenler ne ise bulunmalı, mümkün olduğunca ortadan kaldırılmalıdır. 

2. Çocuğun davranışlarının karşısındakileri korkutmasına izin verilmemelidir. 

3. Çocuğun öfke nöbetlerinin başkalarına zarar vermek için yapmadığını, bu durumun onun kendini ifade etme şekillerinden biri olduğu kabul edilmelidir.

4. Çocuğa kendini ifade edcek kanal yollar bulunmalı, öğretilmelidir. 

5. Öfke nöbeti bittikten birkaç saniye sonra sessiz kalınca bu davranışını dikkate almalı ve övmelisiniz. (Çocuk öfke nöbeti geçirdiği için cezalandırılmamalı, öfke nöbeti sonrasında sakinleştiği için ödüllendirilmelidir.)

Eğer öfke nöbeti sırasında çocuk kendine ve çevresine zarar veriyor ise, çocuk etrafta hiçbir sivri ve kesici aletin olmadığı bir ortama alınmalıdır. 

Yetişkin bireyin çocuğa sözel bir müdahale etmemeli ve sakin tutumunu sürdürmesidir.