Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktive, epilepsi gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde rol oynayan bir meslektir. 

Ergoterapi kişinin hayat kalitesini arttırıp toplumsal hayata katılmasına yardımcı olur. Ergoterapi; zihinsel veya fiziksel, görsel, duysal ve çevresel alanlarda zorluklar yaşayan bu nedenle özel tedaviye ihtiyaç duyan, dil gelişim evresinde problemler yaşayıp konuşmakta zorluk çekenler, davranışsal olarak sıkıntılar çektiği için uyum sağlaması zor olan kişilere uygulanmaktadır. 

Ergoterapistler, bu şekillerde sıkıntılar çeken kişilerin yeteneklerini kazanmalarını ve yeteneklerini arttırmalarını sağlamak için insanlarla ve topluluklarla çalışmaktadırlar. 

Ergoterapi’nin başarılı olması için tedavi sürecine aktif şekilde katılım sağlanmalıdır. 

Ergoterapi Nasıl Uygulanır?

Ergoterapistler ilk olarak bireyin hareketleri nasıl yaptığına bakar ve bu hareketleri geliştirmeyi sağlar. Kısaca kişinin hareketleri çok daha kolay ve daha az verici bir şekilde yapabilmesini hedefler. 

Ergoterapistlerin olumlu bir sonuç alabilmesi için kişi odaklı çalışılmalıdır. Bireyin gündelik hayatında yaptığı işlerdeki performansını arttırmak ve okulda, işte, girdiği sosyal ve yaşadığı ortamlara olan uyumunu arttırmak öncelikli olarak yapılan çalışmalardır. 

Ergoterapistler bu amaçlarla bireylere yeni teknikler öğretmeye çalışır veya ekipmanlardan yardım almaya çalışır. Bu ekipmanların temel amacı kişinin kişisel bakımını kolaylaştırmak, kişinin etrafında ona engel olabilecek etkenleri kaldırmak ve kişinin sahip olduğu stres seviyesini azalmakta yardımcı olmaktır. 

Ergoterapide tedavi sürecinde en önemli durumlardan birisi de işbirliği, ekip çalışmasıdır. Bu ekip çalışmasında olması gereken kişiler; ilk olarak bireyin ailesi daha sonra hayatındaki diğer önemli kişiler, sağlık personelleri, bakıcılar veya gönüllü kişilerle yapılan sürekli işbirliği ve koordinasyon pozitif sonuçlara varabilmek açısından önemlidir. Bu işbirliği sayesinde ergoterapi sürecinde bütünsel yaklaşımın gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

Ergoterapide tedavinin en önemli kısmı bireyin hastalığını unutması ile başlamaktadır. Hastanın kişisel özgürlüğünü kazanması hastalığını unutmasında katkıda bulunmaktadır.