Çocuklarda Özgüven Gelişimi

Çocuklarda Özgüven Gelişimi

Çocuklarda Özgüven Gelişimi

Çocuklarda Özgüven Gelişimi
Özgüven, kişinin kendisinden memnun olup, çevresiyle barışık olması demektir. Ben yapabilirim duygusudur. Kişinin kendisine karşı olumlu düşüncelerinin olması, kendini ve olayları kontrol edebileceği, değerinin farkına varması gibi durumlarla ilgili kavramdır.
Gelişimsel olarak 0-12 ay sonuna kadar olan dönem içerisinde çocuğun eğitimi, çocuğun yetiştirilme şekli ve duygusal iletişim çocukta güven veya güvensizlik duygusu oluşumuna neden olur. 
1-3 Yaş: Özerklik evresi olarak tanımlanan bu dönemde, çocuğun anne bağımlılığından ayrılıp ayakları üzerinde durduğu ve her şeyi keşfetmeye çalıştığı dönemdir. Bu dönemde çocuk çpk koruyucu bir ebeveynden dolayı bağımsızlaşamazsa utanç yaşar. Ebeveynler bu dönemde kendini kontrol etmesin izin verirse, çocuk özerklik içinde güven duygusu kazanır.
3-5 Yaş: Bu yaş aralığında çocuğun bilmek istediği şeyleri, gerekli bilgileri yaşına uygun bir şekilde anlatılmalıdır. Aksi halde çocuk kaygı yaşar. 
6-11 Yaş: Çocuğun okula başladığı, anneden yoğun olarak ayrılıp yalnız kalmayı başardığı ve bilişsel becerilerinin yeni önemli bir yetişkin tarafından yani öğretmeni tarafından değerlendirildiği bir dönemdir. Bu dönemde sosyal başarı ve başarısızlıklar elde edilir. Akademik ve sosyal alanda başarı, akranlar tarafından kabul görme özgüveni arttıran etkenlerdir.
Özgüven sadece okulda değil kişisel ve sosyal olarak da önemlidir. Birbirini tamamlayan iki özgüven vardır: İç Özgüven ve Dış Özgüven.
İç Özgüven: Kendinden memnun olup kendinle barışık olduğumuza dair inancımızdır. İç özgüvene sahip olmak: kendine sevmek, tanımak, açık hedefler koymak ve pozitif düşünmektir.
Dış Özgüven: İnsanlara karşı kendimizden emin olduğumuz şeklinde verdiğimiz görüntü ve davranışlardır. 
Çocuklara Özgüven Sağlamak İçin Ne Yapılmalıdır?
Sorumluluklar verin: kendisine güvenildiğini hisseder, yararlı ve önemli olduklarını hissederler.
Çok özel yeteneklerine veya başarılarına değil her şeyine değer verdiğinizi ve takdir ettiğinizi belirtin.
Ne yaparlarsa yapsınlar onları bağışlayın ve güvende olduklarını hissetmesine yardımcı olun.
Ev içerisinde herkesin birbirine güvenebileceği bir ortam oluşmasını sağlayın. Duygularını, düşüncelerini, başarılarını veya başarısızlıklarını ebeveynleriyle rahatça paylaşan her çocuk özgüvenli olur. 
Sevginizin başarı veya başarısızlıklarına bağlı olmadığını, var olmalarının sizin için ne kadar önemli olduğunu onlara söyleyin.