Aile İçi Huzursuzluğun Çocuk Üzerindeki Etkisi

Aile İçi Huzursuzluğun Çocuk Üzerindeki Etkisi

Aile İçi Huzursuzluğun Çocuk Üzerindeki Etkisi

Aile İçi Huzursuzluğun Çocuk Üzerindeki Etkisi

Çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkan duygusal veya zihinsel davranış sorunlarında birçok biyolojik ve çevresel etmenler yer almaktadır. Bunlara artı olarak duygusal ve zihinsel davranışlarını etkileyen en kritik ilişkilerden birisi de aile içerisinde anne-baba ilişkisidir. Çocuklar, anne ve babasının birbirlerine güveni olan, tartışmalarını olumlu şekilde çözen ve birbirine daima sevgi ve anlayış gösterdiği bir ortam deneyimlediği zaman kendilerini ‘güvenli’ bir ortamda hissederler. Ebeveynlerinin birbirini sevgi ve anlayışla karşıladığını gören çocuklar sevildiklerini hissederler. Bu şekilde huzurlu ailelerde büyüyen çocuklar daha sevecen ve empatik oldukları görülür. Aile içerisinde birlik, beraberlik, sevgi gören çocuklar her zaman ruhsal olarak daha sağlıklı büyürler.

Çocukların aile içerisinde örnek bir çift ilişki görmelerinde ilerideki özel hayatlarına olumlu bir şekilde yansır.

Çocukların erken yaşlarından beri ebeveynlerinin arasında tartışma, çatışma ve iletişimsizliğe şahit olduğu sürece ruhsal olarak yaralar almaya başlar. Sürekli çatışma ve iletişimsizliğin ortasında olan çocuk hiçbir zaman güvende hissedemez, korku ve endişe yaşar. Endişe ve umutsuzluk yaşadıkları için de aileden uzaklaşmak gibi olaylar meydana gelebilir. Tırnak yeme, korku ve endişe, öfke patlaması, depresyon ve intihar riski gibi sorunlarda görülebilir.

 Tartışmaların çocuk üzerinde etkisi nasıl ve ne kadar sık olduğuyla ilgilidir. Tartışmaların sık yaşanmadığı ve sonunda çözüm üretildiği sürece zara değil, fayda getirir. Böylece çocuk anne-babasının birbirlerini sevse de bazı anlaşmazlıklar içerisinde olabileceklerini ve bu durumun çözülmesiyle ilişkilerinin olumlu yönde etkilenip güçleneceğini öğrenir. Fakat tartışma esnasında anne-babanın birbirlerine hakaret etmesi, bağırması, şiddet uygulaması çocuğu güvensizliğe iter.

Ebeveynler hiçbir zaman çocuğa karşı birbirini kötülememeli ve taraf tutmaya zorlamamalılar. Aile içerisinde şiddetli kavgalar çocuğun aileden soğumasına ve aile ortamından uzaklaşmasına sebep olabilir. Bu durumda onların aile ortamında olmayan mutluluğu başka yerlerde aramasına sebep olabilir.

Çocuklara bırakılabilecek en iyi miras, mutlu bir aile ilişkisidir. Sağlıklı eş ilişkisi yetişkin bir kişinin kendi ruh sağlığı ve yaşam kalitesi adına da dilediği şeydir.

Çift problemleri yaşayan ebeveynlerin unutmaması gereken şey; çift terapisine başlayarak aileleri için çok önemli bir adım atıyor olabilecekleridir.  Terapi süresinde edinecekleri değişim ve gelişim ile hem kendi aralarında hem de çocukları arasında mutlu yarınlar yaratabileceklerdir.